CSEPELI ÚT - LEHEL UTCA - PETŐFI SÁNDOR UTCA KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI NYOMVONAL KIALAKÍTÁSA

Projekt bemutatása

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata hosszú ideje tervezi kerékpárút megvalósítását a pályázat szerinti területen. A beruházással a városban lakó munkavállalók az egyik legjelentősebb munkaadó, Leshegy Ipari Parkba történő bejutása is biztosítható fenntartható módon.
A tervezett kerékpárút a már meglévő, Európai Uniós forrásból megvalósított kerékpárúthoz kapcsolódik, valamint a leginkább érintett Csepeli út és Petőfi utca, a város ki- és bemenő forgalmának meghatározó bonyolítója, gépjárműforgalommal túlterhelt, így a fejlesztés megvalósításával javul a közlekedésbiztonság is.
A projekt során megvalósítani tervezett kerékpáros útvonal a Csepeli út – Leshegyi úti körforgalomtól a Lehel utcán keresztül a Petőfi Sándor utcai autóbusz fordítóig tart.
A tervezett nyomvonalat három fő részre lehet bontani:

Az 1. szakasz a Csepeli út – Leshegyi úti és a Csepeli út – Lehel utcai csomópontok között, a Csepeli úttal párhuzamosan, közút útburkolatától elkülönítve, a vízelvezető árokrendszeren kívül helyezkedik el. Hossza 1100, szélessége 2 méter, kétirányú közlekedést biztosító egyoldali kerékpárút.

A 2. szakasz a Lehel utca 850 m-es szakasza. Az utca a forgalmi adatok alapján kisforgalmú, megengedett a kerékpáros és a közúti forgalom azonos pályán való vezetése, így irányhelyes kerékpáros nyomok kerülnek felfestésre.

A 3. szakasz két 450 m hosszúságú részre osztható. A Lehel és Kölcsey utcai csomópontok közötti szakaszon a meglévő gyalogos járda átépítésével egy 2,75 méter szélességű egyoldali, elválasztás nélküli gyalog- és kétirányú kerékpárutat, míg a Kölcsey utca és a buszfordító között irányhelyes Koppenhágai típusú megemelt kerékpársávokat tervezünk kialakítani. Az elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút az utca páros oldalán, a kerítés és a közút vízelvezető árka között kerül kialakításra. A Koppenhágai típusú kialakítás esetében a kerékpársáv a közút szintjétől egy K szegélysor segítségével helyszínrajzilag és magasságában is elkülönül. Így a kerékpárosoknak az úttest mindkét oldalán irányhelyesen 1 m széles sáv áll majd rendelkezésére.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.
Postacím: 2311 Szigetszentmiklós, Pf. 40
Telefon: 06-24/505-505 - Fax: 24/505-500
www.szigetszentmiklos.net